Tiếng đàn

Sáng tác: An Thuyên

ĐK: [Am] Tiếng đàn vẫn [Em] ngân trên phố [G] phường Hà [Am] Nội
Một ngày ngừng [F] gió lá thu vàng [G] rơi dương cầm buông [Em] lơi

1. Tiếng [C] đàn vị [F] tướng mười ngón tay [Em] thô
Lướt trên thăng [G] trầm trắng đen cuộc [Dm] đời
Vinh quang cay [Am] đắng cây [G] đời vẫn [C] xanh
Tiếng đàn đồng [F] chí rạng rỡ non [Em] sông
Áo xanh bạc [G] màu thuỷ chung đồng [Dm] đội
Vào sinh ra [Am] tử ấm [G] tình anh [C] Văn

Đàn [Dm] ngân nhân nghĩa sáng [G] ngời
Đàn [Dm] ngân trí thức cao [C] vời
Danh [F] tướng muôn [Em] đời rạng [G] rỡ Việt [Am] Nam

ĐK: [Am] Tiếng đàn vẫn [Em] ngân trên phố [G] phường Hà [Am] Nội
Một ngày ngừng [F] gió lá thu vàng [G] rơi dương cầm buông [Em] lơi

2. Tiếng [C] đàn tổ [F] quốc toàn thắng reo [Em] ca
Cánh chim ngang [G] trời vẫn không biết [Dm] mỏi
Vẫn mơ ước [Am] sống lo [G] nhiều cho [C] dân
Tiếng đàn Đại [F] Tướng trời đất yêu [Em] thuơng
Khóc cho dân [G] tộc khuất xa một [Dm] người
Rạng danh trung [Am] hiếu sáng [G] ngời muôn [C] sau

Đàn [Dm] ngân thương tiếc vô [G] cùng
Đàn [Dm] ơi nước mắt tuôn [C] trào
Đất [F] nước nhớ [Em] người vì [G] nước quên [Am] thân
Vinh [Em] quang tổ [G] quốc Việt [Am] Nam

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca nam [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tieng-dan/W8IUI8AF.html