Tiếng sông Hương

Sáng tác: Phạm Đình Chương

Miền [C] Trung vọng tiếng
Em xinh em [Am] bé tên là Hương [F] Giang
Đêm đêm khua [Dm] ánh trăng [Am] vàng mà [C] than
Hò [Am] ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân [Dm] Lâu thuyền [C] vó đơm sầu.

Ơi [G] hò, ơi [C] hò
Quê hương [F] em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu [G] áo hè thì thiếu ăn
Trời [Em] rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
Khiến đau [Am] thương thấm [Dm] tràn
Ngập Thuận [G] An để lan biển [C] khơi, ơi [Dm] hò ơi [C] hò.

Hò [C] ơi ai là [Am] qua là thôn [C] vắng
Nghe sầu [G] như mùa mưa [C] nắng cùng [G] em
Xót dân lều tranh chiếu manh
Hò [Dm] ơi bao giờ máu [Am] xương hết tuôn [C] tràn
Quê miền [Dm] Trung thôi kiếp điêu [C] tàn
Cho em vang khúc ca nồng nàn.

Ngày [C] vui, tan đao binh, mẹ [G] bồng, con sơ sinh
Chiều đầu [C] xóm xôn [G] xao đón người trường [Dm] chinh
Ngậm ngùi hân [G] hoan tiếng cười đoàn [C] viên.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thái Thanh [B] - Mai Thiên Vân [A] 
- Ngọc Hạ [C] - Khánh Lâm [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tieng-song-huong/W8IUOWUI.html