Tìm về bên Mẹ

Sáng tác: Lm. Văn Chi

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

1. Những khi sầu [Bb] lo đời [Dm] con đi trong tăm [F] tối
Và lúc an [Gm] vui bình [C] an cuộc sống lên [F] khơi
Con luôn tin rằng đường [G] đời Mẹ dẫn con [C] đi
Với Mẹ trong [Dm] Mẹ vì [Bb] Mẹ hạnh [C] phúc cuộc [F] đời.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

2. Bước chân bình [Bb] an đường [Dm] đời đi trong thương [F] mến
Mẹ đỡ nâng [Gm] con niềm [C] vui bừng sáng tin [F] yêu
Đi trong ân tình Mẹ [G] thương dẫn lối con [C] theo
Sáng lên hy [Dm] vọng Mẹ [Bb] là hạnh [C] phúc ngọt [F] ngào.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

3. Dấu chân niềm [Bb] tin cùng [Dm] Mẹ đi trong ân [F] phúc
Đời lúc gian [Gm] nan nguyện [C] dâng là tiếng xin [F] vâng
Tâm tư an bình đời [G] con câu hát tri [C] ân
Phó thác trông [Dm] cậy tìm [Bb] về tình [C] mến ngập [F] tràn.

ĐK:
Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm]
Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối
Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn
Tin yêu nơi [Am] Mẹ lạy [Bb] Mẹ Vô [C] Nhiễm tội [F] truyền.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Johnny Dũng [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tim-ve-ben-me/W8IUZ7ZU.html