Tình biển tình em

Sáng tác: nhạc Phương Tài, thơ Hồ Minh Phương

Rất thật [Am] lòng hai nửa con [C] tim
Nửa cho [Am] em, nửa dành cho [Dm] biển
Nửa cho [E7] em vỗ về con [F] sóng
Nửa cho biển [Dm] mặn mặn nồng môi [E7] em.

Biển là [Am] ngày em chỉ có [C] đêm
Anh ra [Am] đi khi trời chưa [F] sáng
Anh [Dm] về phố đã lên [C] đèn
Tìm [E7] anh em về phía biển
Thương [Dm] anh em gắng đợi [Am] chờ.

Bởi anh là [Am] người canh giữ biển quê [C] hương
Nửa cho [G] em, nửa dành cho [C] biển
Dẫu nắng [F] mưa tháng ngày thầm [Dm] lặng
Cho biển và [F] đời mãi mãi màu [E7] xanh.

Có ba chúng [Am] mình, em, biển và [C] anh
Tình biển tình [G] em tình người sâu [C] nặng
Người người [F] vui hòa vào con [Dm] sóng
Rất thật [E7] lòng anh yêu biển và [Am] em.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phương Tài [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-bien-tinh-em/W8IUWBD9.html