Tình ca người đi biển

Sáng tác: Trường Hải

Intro:
(Drum beats for 4 measures)
[F#m], [F#m], [C#m], [C#m], [Bm], [Bm],

(Count the beats)
[F#m] & [F#m] & 3 [E] 4 &, [F#m]…
1 & 2 & 3 & 4 &, 1…

Verse 1:
Chiều nay ra [A] khơi
Thoáng thấy mắt em nhuốm [F#m] buồn
Đời anh là [A] gió sương
[D] Anh đi khắp muôn [E] phương

Verse 2:
Chờ một người đi [A] xa
Áo trắng bay trong nắng [F#m] tà
Nhìn theo lệ [Bm] ướt nhòa
[E] Khóc một người đi [A] xa [A], [A],

Chorus (Điệp Khúc):
Vẫn biết kiếp [F#m] sống biển khơi là nhớ nhiều
Nhớ phút quyến [C#m] luyến trên bến khi chia ly
Sóng xô trong [F#m] lòng [F#m] đời [E] hải [F#m] hồ

(Count the beats)
[Bm] & [Bm] & 3 & [E] &, [F#m]…
1 & 2 & 3 & 4 &, 1…

Verse 3:
Đừng buồn nghe [A] em
Cố nén đau thương ngóng [F#m] chờ
Trùng dương còn [Bm] sóng gào
[E] Nhớ còn tình đôi [A] ta [A], [A],

Instrumental:
[F#m], [F#m], [C#m], [C#m],
[Bm], [Bm], [F#m], [F#m],
[C#m], [C#m],

(Count the beats)
[F#m] & [F#m] & 3 [E] 4 &, [F#m]…
1 & 2 & 3 & 4 &, 1…

Repeat of Verse 1:
Chiều nay ra [A] khơi
Thoáng thấy mắt em nhuốm [F#m] buồn
Đời anh là [A] gió sương
[D] Anh đi khắp muôn [E] phương

Repeat of Verse 2:
Chờ một người đi [A] xa
Áo trắng bay trong nắng [F#m] tà
Nhìn theo lệ [Bm] ướt nhòa
[E] Khóc một người đi [A] xa [A], [A],

Repeat of Chorus (Điệp Khúc):
Vẫn biết kiếp [F#m] sống biển khơi là nhớ nhiều
Nhớ phút quyến [C#m] luyến trên bến khi chia ly
Sóng xô trong [F#m] lòng [F#m] đời [E] hải [F#m] hồ

(Count the beats)
[Bm] & [Bm] & 3 & [E] &, [F#m]…
1 & 2 & 3 & 4 &, 1…

Repeat of Verse 3:
Đừng buồn nghe [A] em
Cố nén đau thương ngóng [F#m] chờ
Trùng dương còn [Bm] sóng gào
[E] Nhớ còn tình đôi [A] ta [A],

Outro:
Trùng dương còn [Bm] sóng gào
[E] Nhớ còn tình đôi [A] ta [A], [A], [A],

(Count the beats)
[F#m] & [F#m] & 3 [E] 4 &, [F#m]…
1 & 2 & 3 & 4 &, 1…

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hằng Phạm [F#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-ca-nguoi-di-bien/W8IU9D6W.html