Tình Chúa biến đổi đời con

Sáng tác: Đinh Công Huỳnh

1. Tình yêu [Dm] Chúa biến [Am] đổi đời [Dm] con,
tình yêu [Bb] Chúa thắp [C] sáng hồn [Dm] con,
dìu dắt [C] con trên đường công [F] chính,
bổ sức [Gm] cho con thêm niềm [A] tin.
[D7] Ngọt ngào ngất [Gm] ngây,
vì Chúa [Am] cho tim con nồng [Dm] say,
ủ ấp [C] con bình yên tháng [Dm] ngày.

ĐK: Biến đổi đời [Bb] con Chúa [C] ơi xin Ngài biến [F] đổi,
cho lòng [Gm6] con ngày đêm sáng [A] trong.
[Dm] Biến đổi đời [Bb] con trở nên [Dm] đuốc sáng soi giữa [C] cuộc đời,
làm men [F] muối ướp [A7] mặn trần [Dm] gian

2. Tình yêu [Dm] Chúa ví [Am] như dòng [Dm] sông,
tình yêu [Bb] Chúa có [C] ai hiểu [Dm] chăng?
Tình ngất [C] cao dâng trào lớp [F] sóng,
tựa núi [Gm] non réo vang trùng [A] dương.
[D7] Tình Ngài sáng [Gm] trong,
tựa ánh [Am] trăng đêm thu dịu [Dm] êm,
tỏa sáng [C] xuyên ngàn muôn cõi [Dm] lòng.

ĐK: Biến đổi đời [Bb] con Chúa [C] ơi xin Ngài biến [F] đổi,
cho lòng [Gm6] con ngày đêm sáng [A] trong.
[Dm] Biến đổi đời [Bb] con trở nên [Dm] đuốc sáng soi giữa [C] cuộc đời,
làm men [F] muối ướp [A7] mặn trần [Dm] gian

3. Tình yêu [Dm] Chúa biến [Am] đổi đời [Dm] con,
tình yêu [Bb] Chúa thánh [C] hoá lòng [Dm] con.
Ngài đến [C] đây cho hồn đổi [F] mới,
để trái [Gm] tim sáng lên niềm [A] vui.
[D7] Mọi điều lắng [Gm] lo,
rồi sẽ [Am] qua như mây vụt [Dm] bay,
vì Chúa [C] luôn dìu con tháng [Dm] ngày.

ĐK: Biến đổi đời [Bb] con Chúa [C] ơi xin Ngài biến [F] đổi,
cho lòng [Gm6] con ngày đêm sáng [A] trong.
[Dm] Biến đổi đời [Bb] con trở nên [Dm] đuốc sáng soi giữa [C] cuộc đời,
làm men [F] muối ướp [A7] mặn trần [Dm] gian

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đinh Công Huỳnh [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-chua-bien-doi-doi-con/W8IU9066.html