Tình cố hương

Sáng tác: Nguyễn Văn Đông

1. [C] Khi anh rời xa cố hương
Tâm hồn anh vấn [F] vương theo [G7] từng cây số [C] buồn
[G] Nhớ cây [Am] bằng lăng bến [G] sông, mái [F] chèo khua ánh [C] trăng
Chuyến [Dm] đò duyên ái ân chúng [G7] mình.

2. [C] Khi anh rời xa cố hương,
Nghe lòng mang vết [F] thương quê [G7] người xa cội [C] nguồn
[G] Nhớ câu [Am] hò se lứa [G] đôi, cánh [F] cò nghiêng thả [C] trôi
Bếp [Dm] chiều hương cốm [G7] thơm vành [C] môi.

ĐK:
[Am] Xa cố [E7] hương, miền [F] thương bao dấu [E7] yêu
[A7] Tóc mẹ [Dm] già sương [C] muối dáng nghiêng [G7] xiêu
[Am] Trông cánh [E7] chim về [F] phương chân núi [E7] xa
[A7] Nhớ quê [Dm] nhà nằm [C] mơ đôi cánh [G7] bay.

3. [C] Nơi muôn trùng xa nước non
Chân tình anh sắt [F] son không [G7] ngại câu đá [C] mòn
[G] Thấy mai [Am] đào khoe sắc [G] xuân, cánh [F] nhạn trong gió [C] sương
Nghe [Dm] lòng vang khúc [G7] ca hoài [C] hương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tâm Hảo [C#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-co-huong/W8IUWWUZ.html