Tình mãi không rời (Nothing gonna change my love for you)

Sáng tác: Gerry Goffin & Michael Masser

1. Đường tương [C] lai mình đi tìm [G] nhau chẳng [Am] dễ dàng
Tình [Em] yêu với bao giấc [F] mộng vàng
Đẹp [Dm] như sao sáng soi [G] đường
[C] Anh và em gần [G] nhau tìm nhau suốt [Am] cuộc đời
Cùng [Em] nhau sẻ chia muôn [F] vạn ngàn lời
Rồi tình [Dm] ta mãi mãi không [G] rời

Đừng [F] buồn do ai đổi [C] thay lòng hoài tình [Dm] yêu của anh mãi [C] không nguôi ngoai
[F] Gần bên anh [C] đừng xa anh [Dm] rồi tình ta còn [G] mãi không nhạt phai

ĐK: Tình [C] yêu anh cho em chẳng [F] đổi thay đâu
Dù [G] bao cơn giông đi qua cuộc [Em] tình vẫn không phai nhòa
[Am] Không cần gì [G] khác hơn tình yêu
[F] Em mang cho anh bao [G] mê say chan hòa

Tình [C] yêu anh cho em chẳng [F] đổi thay đâu
Dù [G] bao không gian đi qua cuộc [Em] tình vẫn không phai nhòa
[Am] Cho dù thế [G] giới bao đổi thay
[F] Nhưng anh không bao giờ [G] muốn xa em thật [C] lâu

2. [C] Bây giờ anh và [G] em dìu nhau đến [Am] thiên đàng
Ở [Em] nơi có hoa hoa thơm [F] suối ngọt lành
Mình [Dm] rời xa mãi không [G] đành
[C] Anh lặng yên nhìn [G] xem nàng tiên chốn [Am] dương trần
[Em] Bao đắm say yêu [F] thương ngập lòng
Rồi tình [Dm] mình như nắng mai [G] hồng

Người [F] yêu anh ơi đã [C] qua thật rồi ngày [Dm] ta buồn lo tháng [C] năm chơi vơi
[F] Người yêu ơi [C] chẳng một nơi [Dm] tình yêu thương nồng [G] thắm anh tặng em

ĐK: Tình [C] yêu anh cho em chẳng [F] đổi thay đâu
Dù [G] bao cơn giông đi qua cuộc [Em] tình vẫn không phai nhòa
[Am] Không cần gì [G] khác hơn tình yêu
[F] Em mang cho anh bao [G] mê say chan hòa

Tình [C] yêu anh cho em chẳng [F] đổi thay đâu
Dù [G] bao không gian đi qua cuộc [Em] tình vẫn không phai nhòa
[Am] Cho dù thế [G] giới bao đổi thay
[F] Nhưng anh không bao giờ [Ab] muốn xa em…

Tăng ½ tone lên [C#] -----

ĐK: Tình [C#] yêu anh cho em chẳng [F#] đổi thay đâu
Dù [Ab] bao cơn giông đi qua cuộc [Fm] tình vẫn không phai nhòa
[Bbm] Không cần gì [Ab] khác hơn tình yêu
[F#] Em mang cho anh bao [Ab] mê say chan hòa …

Tình [C#] yêu anh cho em chẳng [F#] đổi thay đâu
Dù [Ab] bao cơn giông đi qua cuộc [Fm] tình vẫn không phai nhòa
[Bbm] Không cần gì [Ab] khác hơn tình yêu
[F#] Em mang cho anh bao [Ab] mê say chan hòa …


----------------------


1. If I [C] had to live my [G] life without you [Am] near me
The [Em] days would all be [F] empty
The [Dm] nights would seem so [G] long
With [C] you I see for- [G] ever oh so [Am] clearly
I [Em] might have been in [F] love before
But it [Dm] never felt this [G] strong

Our [F] dreams are young and [C] we both know they"ll [Dm] take us where we [C] want to go
[F] Hold me now [C] touch me now [Dm] I don"t want to [G] live without you

Chorus: [C] Nothing"s gonna change my [F] love for you
You [G] ought know by now how [Em] much I love you
[Am] One thing you [G] can be sure of
[F] I"ll never ask for [G] more than your love

[C] Nothing"s gonna change my [F] love for you
You [G] ought know by now how [Em] much I love you
[Am] The world may change my [G] whole life through
But [F] nothing"s gonna [G] change my love for [C] you

2. [C] If the road [G] ahead is not so [Am] easy
Our [Em] love will lead the [F] way for us
[Dm] Like a guiding [G] star
[C] I"ll be there for [G] you if you should [Am] need me
[Em] You don"t have to [F] change a thing
I love you [Dm] just the way you [G] are

So [F] come with me and [C] share the view I"ll [Dm] help you see [C] forever too
[F] Hold me now [C] touch me now [Dm] I don"t want to [G] live without you

Chorus: [C] Nothing"s gonna change my [F] love for you
You [G] ought know by now how [Em] much I love you
[Am] One thing you [G] can be sure of
[F] I"ll never ask for [G] more than your love

[C] Nothing"s gonna change my [F] love for you
You [G] ought know by now how [Em] much I love you
[Am] The world may change my [G] whole life through
But [F] nothing"s gonna [Ab] change my love for


Change key up ½ tone to [C#] -----

[C#] Nothing"s gonna change my [F#] love for you
You [Ab] ought know by now how [Fm] much I love you
[Bbm] One thing you [Ab] can be sure of
[F#] I"ll never ask for [Ab] more than your love

[C#] Nothing"s gonna change my [F#] love for you
You [Ab] ought know by now how [Fm] much I love you
[Bbm] The world may change my [C#] whole life through
But [Ab] nothing"s gonna [Bb] change my love for [Eb] you

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Chung Tử Lưu [C] - George Benson [Db] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-mai-khong-roi-nothing-gonna-change-my-love-for-you/W8IUIZ6U.html