Tình quê hương

Sáng tác: nhạc Đan Thọ, thơ Phan Lạc Tuyên

Anh về qua xóm [G] nhỏ [D7] em chờ dưới bóng [G] dừa
Nắng chiều lên mái [Bm] tóc [D7] tình quê hương đơn [G] sơ
Quê em nghèo, cát [Em] trắng tóc em lúa vừa xanh
Anh là người lính [Am] chiến áo bạc màu đấu [D7] tranh

Em mời anh dừng [G] lại đêm trăng ướt lá [Em] dừa
Bên [Am] nồi khoai mới [C] luộc ngát [Em] thơm vườn ngâu [C] thưa
Em [Am] hẹn em sẽ [D7] kể tình [Am] quê hương đơn [G] sơ

Mẹ già như chiều [D7] nắng ngóng con trai chưa [Em] về
Ruộng nghèo không đủ [D7] thóc vườn nghèo nong tằm [Bm] thưa
Ngõ [D7] buồn màu hoang [Em] loạn quê [D7] nghèo thêm xác [G] xơ

Anh chiến [D7] binh tiền [G] tuyến ơi về giải [Bm] phóng quê em
[C] Bao nhịp [Am] cầu đất [D7] nước [C] nối về [D7] quê miền [G] Trung.
Anh sẽ [Bm] là anh đàn em [Em] nhỏ là [Am] con của mẹ giữ [D7] quê hương
Quê [Bm] nghèo mai [D7] sẽ lên mầm [Bm] sống đàn trẻ [C] thơ reo [D7] giữa lúa [G] vàng

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Kim Tuyến [Ab] - Thế Sơn [Eb] 
- Mai Hương [B] - Nhật Trường [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-que-huong/W8IUIC99.html