Tình yêu của Chúa

Sáng tác: Ngọc Linh

1. Tình yêu của [F] Chúa như tiếng Mẹ [Dm] ru [Gm] A [C] ơi! [F] A [Gm] ơi!
Con say giấc [Bb] ngủ đong đầy, [Gm] đong đầy yêu [C] thương
Chúa tháp vào [F] con đôi [Bb] cánh tình [Am] yêu
[Dm7] Chúa đặt vào [Gm] con trái tim của [C] Ngài
Chúa mặc cho [Gm] con phúc [C] ân nở [F] tươi

ÐK: Từ [F] đây đời con sẽ thành bài [Am] ca (a a )
Từ [Dm] đây miệng con [Bb] chúc tụng Danh [C] Cha (a a)
Tạ ơn [C] Cha, tạ ơn [F] Trời dẫn đưa con [Bb] từ muôn [C] phương
Dẫn đưa[Dm] con [C7] về Thiên [F] Ðường

2. Tình yêu của [F] Chúa như sóng triều [Dm] lên [Gm] hm [C] [F] Hm [Gm]
Con vui nếm [Bb] hưởng ngọt ngào [Gm] ngọt ngào ơn [C] thiêng
Chúa khoác vào [F] con ánh [Bb] sáng dịu [Am] êm
[Dm7] Chúa đổ vào [Gm] con ước mơ dịu [C] huyền
Chúa mở cho [Gm] con suối [C7] vui triền [F] miên

3. Tình yêu của [F] Chúa như lúa trổ [Dm] bông [Gm] ơ [C] hơ [F] ơ [Gm] hơ
Tim con thắm [Bb] nở nụ hồng,[Gm] nụ hồng muôn [C] hương
Ý hướng đời [F] con đâu [Bb] muốn gì [Am] hơn
[Dm7] Suốt cuộc đời [Gm] xin sắt son nhiệm [C] mầu
Để một tình [Gm] yêu hiến [C7] dâng tình [F] yêu

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Thiên Vân [Eb] - nhóm Du Ca [Em] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-yeu-cua-chua/W8IU6EZA.html