Tình yêu tình yêu

Sáng tác: Nam Lộc

[G][Bm][C][D7]-[G][Bm][C][D7]

Tình yêu, tình [G] yêu!
Tình như viên [Em] thuốc bọc đường
Dẫu [C] đắng bên trong, vẫn [D7] cứ trông mong
Vẫn [Am] luôn vấn vương trong [D7] lòng

Người yêu, người [G] yêu!
Người cho em [Em] biết thật nhiều
Biết [C] nói quanh co, biết [D7] nỗi âu lo
Dẫu [Am] cho có anh bên [D7] lòng"

Tình yêu, tình [C] yêu!
Có [Bm] ai muốn không thương nhiều
Nhưng [Am] có một điều xin [Bm] chớ để lòng
Xa [C] bẫy vào tình yêu [D7] nhé

Người yêu, người [C] yêu!
Hãy thương [Bm] em với bao chân tình
Xin [Am] hứa một lời anh [Bm] sẽ trọn đời
Yêu [C] mãi một người đó [D7] thôi
Để cho chúng ta mãi luôn có nhau
Đến muốn kiếp sau đến muôn kiếp [D7] sau

Này người yêu của [G] tôi!
Đừng nên lo [Em] lắng làm gì
Dẫu [C] có xa xôi vẫn [D7] nhớ anh thôi
Vẫn [Am] yêu nhất anh trên [D7] đời, một mình [G] anh

* [G][Bm][C][D7]-[G][Bm][C] anh ơi [D7] một mình [G] anh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Băng Tâm [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tinh-yeu-tinh-yeu/W8IUOAEI.html