Tôi sẽ đưa em về

Sáng tác: Y Vân

Tôi sẽ đưa em [G] về, về [C] miền đất thân [G] yêu
Về kiếp sống cô [C] liêu, tình thương không còn [D7] thiếu
[G] Tôi sẽ đưa em về, miền [C] quê hương êm [G] ấm
Miền sông sâu xanh [C] thắm, cùng soi đêm trăng [D7] mềm.

Tôi sẽ đưa em [G] về, miền hoa thơm cỏ [D7] biếc
Chiều hôn trên làn [G] tóc, mùa thu in màu [Am] mắt
Tôi sẽ đưa em [D7] về [G] tôi sẽ đưa em về
Mà [D7] không lo thiếu tình [G] yêu.

Bao [G] nhiêu câu thơ đợi [Em] nguồn [G]
Bao nhiêu duyên mơ vừa tròn
Đàn nâng niu đôi gót [C] mềm thời [D7] gian
Từng qua đây bao tháng năm.

[G] Tôi sẽ đưa em về, đường không xa vạn [D7] lý
Cùng quê hương nhỏ [G] bé, đừng lo không vừa [Am] ý
Tôi sẽ đưa em [D7] về [G] Tôi sẽ đưa em về
Mà [D7] không lo thiếu tình [G] yêu.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Khanh [G] - Duy Quang [G] 
- Thế Sơn [G#] - Duy Trác (trước 75) [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/toi-se-dua-em-ve/W8IUI0BO.html