Trả nhau ngày tháng cũ

Sáng tác: Trúc Phương

1. Từ [G] độ đôi ngã bước [Bm] xa [Am]
Không [G] còn không còn thấy [Am] nữa
Trả nũng nịu [C] xưa có [D7] em ru giấc [G] ngà
Trả nhau nỗi [Em] buồn kỷ niệm xưa xoá mờ thời [D7] gian.

2. Trả [G] nhau lối dọc đường [Em] ngang
Khi [Bm] mình biết mình chán [Am] chường
Trả giận trả [C] thương hắt [D7] hiu con ngõ [G] buồn
Mà xưa tiếc [C] ngẩn ngơ khi [D7] mất một lần [G] hôn.

ĐK: Phố cũ không [C] em ai mặc áo [Am] lụa cho [D7] anh mượt [G] mà
Trả lại biển [C] sông tình con cá [G] cạn [E7]
Nếu có ăn [Am] năn [D7] lòng cũng đã [G] sạn.

3. Trả [G] vui xin trả ngày [Em] vui
Môi [Bm] nào mắt nào dối [Am] người
Trả kỷ niệm [C] xưa nếu [D7] ta không giữ [G] được
Mà chân mỗi [C] đời hai lối [D7] bước ngày một [G] xa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Tuyền [Ab] - Bảo Yến [F#] 
- Hương Lan [Ab] - Ngọc Hải [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tra-nhau-ngay-thang-cu/W8IUOUDW.html