Trăng tàn bến cũ

Sáng tác: Lê Trọng Sỹ

Bến [Am] sông thương hoài bao kỷ [Dm] niệm
Tôi về thăm [Am] lại tìm ký ức tuổi [C] xanh
Ngày [Dm] xưa có người em [Am] nhỏ
Khi tan trường [E7] về thường ra bến sông [Am] quê
Tình [Dm] thơ êm trôi ngày [F] tháng
Bên nhau trường [Dm] huyện chung niềm mong [Am] ước
Mai này đời dẫu đổi [E7] thay.

Nhớ [A7] thương ôi bờ vai dịu [Dm] hiền
Tô điểm đất [F] trời tà [G] áo trắng mỏng [C] manh
Mùi [Dm] hương say trong làn [Am] tóc
Bên tai thì [E7] thầm mình yêu mãi mai [Am] sau
Phượng [Dm] rơi vương trên tà [F] áo
Chia xa hẹn [Dm] thề sau mùa thi [C] cuối tôi [E7] bạn cùng sơn [Am] khê.

Bao [C] năm men sầu ứa lạnh lòng [Am] trai
Đá vàng ước hẹn cùng [Dm] ai, ví [Am] dầu như giấc mơ [E7] dài
Đêm [Dm] nay sông [Am] lạnh biết tìm đò [Dm] đâu
Để [Am] người trong mộng gặp [C] nhau, lòng này thương [E7] đau
Đôi [C] ta nhớ ngày chung mộng trường [Am] xưa
Lá vàng che mảnh trời [Dm] thưa bao [Am] lời thương mấy cho [E7] vừa
Nhưng [Dm] nay trăng [Am] tàn anh một mình [Dm] đây
Đôi [Am] mình bên nớ bên [Dm] này khi [E7] người tròn vòng [Am] tay.

Cách [Am] xa trăm vạn những nhịp [Dm] cầu
Toan cũng đôi [Am] lần để chắp nối tìm [C] nhau
Nẻo [Dm] xưa mây mờ che [Am] lối
Canh khuya lạnh [E7] lùng mà ướt áo sương [Am] rơi
Để [Dm] bao hương hoa trời xuân [F] sắc vây quanh em một [Dm] đời
Trăng tàn bến [E7] cũ hai bờ đành ngăn [Am] đôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Thành Viên [Bbm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/trang-tan-ben-cu/W8IU8IW6.html