Trầu cau Quan họ

Sáng tác: Đức Miêng

Ngày hội năm [G] xưa, em tiễn [Am] anh tới một con [D] đò
Em [Am] gửi miếng trầu thương [Em] nhớ để mùa sau anh nhớ lại [D] sang
Trầu em têm mang bao tình [G] nghĩa thắm đỏ thắm qua những mùa [Am] đông
Để ngày xuân tươi đẹp nắng [D] hồng trầu quan [Am] họ em [D] lại chờ [G] ai.

Ngày hội năm [G] nay nhớ nghĩa [Am] xưa anh lại sang [D] tìm
Miếng [Am] trầu anh nhận năm [Em] ấy để hôm nay anh đến tìm [D] em
Hội làng đông vui là [G] thế, mà sao [Am] em
Sao em vẫn [D] đứng một ớ ơ [G] mình.

[G] Một em nhớ đôi bạn chung tình
[Em] Hai em nhớ yểu [G] điệu
Ba em [Em] nhớ tiếng nói
Bốn em nhớ [D] đến đôi người đồng [G] tâm
À hội [D] à hừ hội hừ là ứ hội hừ.

[G] Năm nhớ [Em] người buông nụ cười
Nên tôi [G] nhớ à hơi [Am] anh anh tính [D] tình
[G] Tinh í ơ [Am] tinh tính tình tình [G] tinh
À hội [D] hà, ừ hội hừ là ư hội [G] hừ.

[G] Sáu em nhớ em gửi [Em] lời thăm người
Bẩy tôi nhớ tới người tri kỷ
[G] Tám em nhớ phong [D] thư gửi nhạn
[G] Chín tôi nhớ [D] đến đôi người tri [Em] âm
À hội [D] hà, ừ hội hừ là ư hội hừ.

Mười [G] xinh ơ chung [Em] tình nên em [G] nhớ à hội [Am] a tính [D] tình
[G] Tinh í ơ [Am] tinh, tính tình tình [G] tinh
À hội [D] hà, ừ hội [G] hừ là ư hội [D] hừ.

Ngày hội năm [G] sau, có nhớ [Am] nhau quan họ lại [D] về
Đến [Am] hẹn quan họ lại [Em] lên, để câu ca duyên thắm tình [D] ta
Người [G] về cho tôi tưởng [Em] nhớ, là người [A] ơi người ở đừng [G] về
Trầu quan [Am] họ ta [D] lại chờ [G] nhau
Tình quan [Am] họ, đến [D] hẹn lại [G] lên
Tình quan [Am] họ, đến [D] hẹn lại lên lại [G] lên.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thúy Hường & Xuân Hùng [Ab] - Anh Thơ & Vũ Thắng Lợi [B] 
- Quỳnh Mai & Tiến Dũng [Ab] - Minh Thành [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/trau-cau-quan-ho/W8IU6UZD.html