Trẩy hội xuân

Sáng tác: Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Má [D] đồng tiền đủng [G] đỉnh, mắt [D] bồ câu long [Em] lanh
Nón [Em] quai thao chòng [G] chành áo [D] dài the tha [Em] phương
Kìa là chị [Am] hai đi trẩy [Bm] hội, kìa chị [Am] ba đi trẩy [Bm] hội
Từng [D] bừng làng trên xóm [G] dưới, xôn [Am] xao một ngày [Em] xuân

Trông lá [D] rụng bên sân [G] đình, dòng [D] người hối hả ngược [Em] xuôi
Câu hát [Em] xưa với sân [G] đình, miếng [D] trầu đượm duyên [Em] ai
Kìa là anh [Am] hai đi trẩy [Bm] hội, kìa chị [Am] ba đi trẩy [Bm] hội
Cắt bao [D] hàm dải lụa mềm thiên [G] thanh, mang nắng về hội [Em] xuân

Hư hư [Em] hư, [Bm] hứ hò hư [Em] hò hò [Am] hư, hứ hò [Em] hừ
Dịu [D] dàng chị ba duyên [G] dáng cho lòng [Am] ai thương nhớ [Em] thầm
Tình [D] quen trong một [Am] khắc nghĩa [Bm] để dài trăm [Em] năm

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Quang & Trúc Xinh [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tray-hoi-xuan/W8IUUB6A.html