Trên sợi tình

Sáng tác: Ngô Tín

Treo đời [Dm] nhau trên sợi [Gm] tình
Dâng đời [A] nhau qua niềm [A7] tin
Em nghĩ [F] gì trong mong [Gm] manh
Anh lo [A7] gì trên chông [Dm] chênh.

Cam đời [F] hoa trong lọ [Bb] buồn
Giam đời [Gm] chim trong lồng [C] son
Hương sắc [F] nào phôi pha [Gm] mau
Phong lưu [A7] nào đang phong [Dm] sương.

Về [Dm] đâu em chốn hư [Gm] không
Về [C] đâu em cõi vô [F] thường
Tìm [Bb] đâu ra chốn biết [C] bàn
Tìm [A7] đâu trong cõi thiên [Dm] đường.

Chung đời [D7] nhau trong lạc [Gm] loài
Mang tình [A] yêu cho ngày [A7] mai
Em nghĩ [F] gì trăng quê [Gm] ai
Anh mơ [A7] gì non sông [Dm] phai.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ý Lan [Dm] - Hoàng Lan [Dm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tren-soi-tinh/W8IU60IB.html