Trở lại trường xưa

Sáng tác: Vũ Ngọc Báu

1. Trở lại trường [Am] xưa đôi mắt tự dưng cay
Hàng phượng đỏ [Dm] ơi mi vẫn còn nơi đây
Sớm [F] trưa che mát đàn [Bm7] em thơ ngây
Rất ngoan lễ phép thưa [E7] thầy.

2. Bạn bè ngày [Am] xưa vẫn cứ bảo tôi luôn
Rằng hãy về [Dm] đây bên những đàn em ngoan
Dẫu [F] cho cuộc sống còn [Bm7] bao gian truân
Vẫn sẻ [E7] chia câu chữ đẹp [Am] hương thơ văn.

ĐK:
[F] Vâng vâng tôi biết [Dm] rằng
Từ [G] đây tôi luôn có [C] bạn
Cùng [Dm] nhau tô thêm nét [Bm7] đẹp trường [E7] ơi.

[F] Vâng vâng tôi sẽ [Dm] về
Và [G] tôi không quên những [C] gì
Tuyệt [E7] đẹp ký ức trường [Am] tôi.

[F] Vâng vâng tôi biết [Dm] rằng
Từ [G] đây tôi luôn có [C] bạn
Cùng [Dm] nhau tô thêm nét [Bm7] đẹp trường [E7] ơi.

[F] Vâng vâng tôi sẽ [Dm] về
Và [G] tôi không quên những [C] gì
Mà [E7] bạn nhắc nhớ trong [Am] tôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Ngọc Báu [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tro-lai-truong-xua/W8IU609A.html