Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng

Sáng tác: Trầm Hương

1. Từ [Am] lúc Mẹ [G] nói lời xin [Am] vâng
Trời với [C] đất rất [D] đỗi vui [E7] mừng
Ngọt [Am] ngào như dòng suối mát giữa nơi sa [E7] mạc
Huyền nhiệm [G] quá muôn đời [E7] tiếng xin [Am] vâng.

ĐK:
Mẹ thưa xin [F] vâng, xin vâng [G] trọn Thánh ý Chúa [Am] Cha
Mẹ thưa xin [Dm] vâng với Tin [Am] Mừng của [Dm] con trí [E7] Thánh
Mẹ thưa xin [F] vâng với tác [G] động của Chúa Thánh [Am] Linh
Con muốn theo [Dm] Mẹ sống xin [C] vâng với trái [E7] tim thảo [Am] hiền.

2. Từ [Am] lúc Mẹ [G] nói lời xin [Am] vâng
Kỷ nguyên [C] mới đã [D] đến trong [E7] đời
Dịu [Am] dàng như làn gió mát giữa cơn nắng [E7] hạ
Huyền nhiệm [G] quá muôn đời [E7] tiếng xin [Am] vâng.

ĐK:
Mẹ thưa xin [F] vâng, xin vâng [G] trọn Thánh ý Chúa [Am] Cha
Mẹ thưa xin [Dm] vâng với Tin [Am] Mừng của [Dm] con trí [E7] Thánh
Mẹ thưa xin [F] vâng với tác [G] động của Chúa Thánh [Am] Linh
Con muốn theo [Dm] Mẹ sống xin [C] vâng với trái [E7] tim thảo [Am] hiền.

3. Từ [Am] lúc Mẹ [G] nói lời xin [Am] vâng
Mẹ trở [C] nên Thánh [D] mẫu tuyệt [E7] vời
Nhờ [Am] Mẹ Ngôi lời Thiên Chúa đến với nhân [E7] loại
Huyền nhiệm [G] quá muôn đời [E7] tiếng xin [Am] vâng.

ĐK:
Mẹ thưa xin [F] vâng, xin vâng [G] trọn Thánh ý Chúa [Am] Cha
Mẹ thưa xin [Dm] vâng với Tin [Am] Mừng của [Dm] con trí [E7] Thánh
Mẹ thưa xin [F] vâng với tác [G] động của Chúa Thánh [Am] Linh
Con muốn theo [Dm] Mẹ sống xin [C] vâng với trái [E7] tim thảo [Am] hiền.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Thiên Vân [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tu-luc-me-noi-loi-xin-vang/W8IU6AW7.html