Tự tình lý cây bông

Sáng tác: nhạc Trương Quang Tuấn, thơ Kim Tuấn

Em nhớ thương [Em] chàng, em hát lý cây bông
Như con [D] sông nước ròng mà nước [Em] nổi
Em nhớ thương [Am] chàng như nắng trưa quá [Em] buổi
Con sáo sang [D] sông, con sáo chẳng [B7] về
Con sáo sang [D] sông con sáo biết tương [G] tư

Em ngóng trông [Em] chàng, em hát lý cây bông
Con hương [D] quê lúa đồng vừa mới [Em] trổ
Em ngóng trông [Am] chàng trên bến sông sóng [Em] đổ
Con sáo sang [D] sông con sáo chẳng [B7] về
Con sáo sang [D] sông con [B7] sáo xổ [Em] lồng

Ta thương [Em] nhau, gần nhau chẳng đặng
Ta thương [D] nhau, tình xưa nghĩa [B7] nặng
Như cây lục [Am] bình quấn quýt giòng [D] sông
Trên đất phù [C] xa vàng bông lúa [B7] mới
Chàng nhớ [Am] em sao chàng hổng [B7] tới
Để em [D] buồn, em [B7] hát lý cây [Em] bông

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hương Lan [Em] - Phi Nhung & Thái Châu [Fm] 
- Chí Thanh [Bm] - Tâm Đoan [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tu-tinh-ly-cay-bong/W8IUI6D7.html