Tự tình sám hối

Sáng tác: Thiên Lý

1. [Am] Đêm buông dần tiếng [Dm] nghẹn ngào thở [Am] than
Con dâng Ngài từng lời ăn [Dm] năn xin Ngài tha [C] thứ thân phận tội [F] tình
Xin Ngài nâng [Am] đỡ thân phận mọn [Dm] hèn còn chơi [G] vơi đêm [E7] đen.

Đam mê [Am] nhiều giữa bụi [Dm] trần phù [Am] hoa
Van xin Ngài rủ tình thương [Dm] tha con dù lạc [C] bước kiếp trần đầy [F] đọa
Con dù bạc [Am] bẽo nỡ phụ tình [Dm] Ngài thì Ngài [E7] ơi xót [Am] thương.

ĐK:
[Am] Nguyện cầu Giê-[Em] su [G] lòng từ nhân thiết [C] tha
[F] Mở lượng khoan [Dm] dung hải [G] hà lạy Ngài chớ chấp [E7] tội
[Am] Giọt lệ ăn [Em] năn thật [G] lòng quay bước [C] về
[F] Gởi trọn tâm [Dm] tư xin [G] Ngài thắp sáng [E7] đời u [Am] mê.

2. Bao năm [Am] trường bên dòng [Dm] đời nổi [Am] trôi
Tin yêu Ngài lặn vùi xa [Dm] xôi danh lợi vui [C] thú tham vọng tiền [F] tài
Đã làm quên [Am] mất ân tình của [Dm] Ngài hằng thương [G] con khôn [E7] vơi.

Đam mê [Am] nào đã nhiều [Dm] lần phủ [Am] vây
Qua bao ngày ngậm ngùi chua [Dm] cay con giờ tìm [C] thấy Chúa là nẻo [F] đường
Xin Ngài dẫn [Am] bước chân còn dặm [Dm] trường vời [E7] vợi trong gió [Am] sương.

ĐK:
[Am] Nguyện cầu Giê-[Em] su [G] lòng từ nhân thiết [C] tha
[F] Mở lượng khoan [Dm] dung hải [G] hà lạy Ngài chớ chấp [E7] tội
[Am] Giọt lệ ăn [Em] năn thật [G] lòng quay bước [C] về
[F] Gởi trọn tâm [Dm] tư xin [G] Ngài thắp sáng [E7] đời u [Am] mê.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quỳnh Lan [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tu-tinh-sam-hoi/W8IUZ609.html