Về bên Phật

Sáng tác: Nhạc cải biên

Viết lời: Phạm Hưng

1. Đời là thương [Am] đau, Phật pháp tựa vì [F] sao
Đời là vết [C] máu, Phật [Dm] như những cơn mưa [Em] rào
Phật pháp nhiệm [G] màu, [Em] Phật ở trên [F] cao
Đời ta có [Dm] Phật, đời ta sẽ không [Em] còn đau [E7]

Đời còn sân [Am] si Phật pháp dạy từ [F] bi
Đời này vốn [C] dĩ là [Dm] nơi chúng ta nương [Em] nhờ
Rồi qua xuân [G] thì [Em] mình cũng ra [F] đi
Về bên nấm [B7] mộ hỏi đời [E7] ta sẽ được [Am] gì [Dm][Am]

ĐK: Nam mô a [C] di, lời [Dm] kinh khắc ghi trong [Am] lòng
Cuộc đời này [Dm] con xin về [G] bên Phật pháp thăm [C] sâu
[Dm] Nay con cúi [Em] đầu đi theo đức [F] Phật
[G] Luôn ghi khắc bao [Em] lời mà còn đầy đã [E7] nghe

Con xin ơn [C] trên hãy luôn đỡ nâng cuộc [am] đời
Cửa Phật từ [Dm] bi dang vòng [G] tay nhận lấy bao [C] dung
[Dm] Bao nhiêu lỗi [Em] lầm con gây với [F] đời
[G] Nay con cúi [E7] đầu thật lòng ăn năn giác [Am] ngộ

2. Cuộc đời hôm [Am] nay đừng phó mặc ngày [F] mai
Đời này kết [C] trái là [Dm] theo cách ta đi [Em] cày
Đời ví nhớ [G] hoài [Em] nợ chúng ta [F] vay
Mượn xong phải [Dm] trả là điều tất nhiên [Em] trần ai [E7]

Rồi ngày mai [Am] đây ngày lá phải lìa [F] cây
Ngày về chốn [C] ấy về [Dm] nơi chúng ta sum [Em] vầy
Lợi danh cao [G] đầy [Em] người trắng đôi [F] tay
Về bên Đức[B7] Phật chỉ còn [E7] đây xác thân [Am] này [Dm][Am]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thái Nguyên [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ve-ben-phat/W8IU900O.html