Về với mẹ cha

Sáng tác: Nguyễn Đức Quang

Từ [Em] Nam Quan, Cà Mau
Từ [Am] non cao rừng sâu
Gặp [Em] nhau do non nước xây [Am] cầu
Người [Em] thanh niên Việt Nam
Quay [G] về với xóm làng
Tiếng reo [C] vui rộn trong [B7] lòng.

Cùng [Em] đi lay Trường Sơn
Cùng [Am] đi xoay Hoành Sơn
Cùng [Em] đi biến rừng hoang ra lúa [Am] thơm
Vượt [Em] khơi ra đảo xa
Lướt [G] ngàn nước sông nhà.
Ta đắp [B7] bồi cho mẹ [Em] cha.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Duy Khánh (trước 75) [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ve-voi-me-cha/W8IUZI0I.html