Vết chim bay

Sáng tác: nhạc Cung Tiến, thơ Phạm Thiên Thư

[C] Ngày xưa tôi đón [Em] em
[C] Nơi gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em]
Con chim [Am] nào qua [Bm] đó
Còn [Em] để [G] dấu chân [Bm] in
[G] Tôi một mình gọi [Bm] nhỏ
Chim [C] ơi biết đâu [G] tìm.

[C] Mười năm tôi qua [F] đó
Còn vẫn [Em] dấu chân [Am] chim
[C] Tôi một mình gọi [Em] nhỏ
[C] Em [Fm] ơi biết đâu [C] tìm.

[C] Ngày xưa tôi đón [Em] em
[C] Trên gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em]
Bây [Am] giờ tôi qua [Bm] đó
[Em] Còn thấy [G] chữ trong [Bm] chuông.

[Em] Tôi khoác áo nâu [Am] sòng
[D] Em chân trời biền [G] biệt
[Em] Tên ai còn tha [Bm] thiết
Trong tiếng chuông chiều [Em] đưa.

Ngày [C] xưa em qua [Em] đây
[C] Cho tình [Fm] tôi chớm [C] nở
Như chân chim muôn [Fm] thuở
In mãi bực thềm [G] rêu.

[C] Cõi người có bao nhiêu
Mà tình [F] sầu vô [G] lượng [Bb]
Còn [Fm] chi trong giả [Cm] tướng [Ab]
Hay một [G] vết chim [C] bay.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bích Liên [C] - Camille Huyền [A] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/vet-chim-bay/W8IUOACE.html