Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi

Sáng tác: Huy Du

1. [A] Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang
Ánh sáng soi [F#m] đường đưa [E7] ta về chiến [A] thắng
Tổ quốc độc lập tự [Bm] do muôn năm
Đất nước không [B7] quên chân lý mang theo [E7] tên Người

ĐK: Việt [D] Nam! Ta tiến [A] vào kỷ nguyên ánh sáng
Chủ [F#m] nghĩa xã [Bm] hội đẹp thêm năm [E7] tháng
Bước theo [A] Đảng thuỷ chung trong trắng
Dẫu con [Bm] đường còn qua mưa nắng
Việt [E7] Nam ơi! Mùa xuân đến [A] rồi

2. [A] Tiến bước theo Đảng đường đi thênh thang
Thẳng tới chân [F#m] trời vinh [E7] quang và chiến [A] thắng
Giai cấp vô sản tình [Bm] yêu bao la
Khúc Quốc tế [B7] ca vang mãi trong tim [E7] ta đời đời

ĐK: Việt [D] Nam! Ta tiến [A] vào kỷ nguyên ánh sáng
Chủ [F#m] nghĩa xã [Bm] hội đẹp thêm năm [E7] tháng
Bước theo [A] Đảng thuỷ chung trong trắng
Dẫu con [Bm] đường còn qua mưa nắng
Việt [E7] Nam ơi! Mùa xuân đến [A] rồi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca nữ [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/viet-nam-oi-mua-xuan-den-roi/W8IUUEA0.html