Viết tình ca

Sáng tác: Tạ Quang Thắng

Có người hỏi [C] tôi rằng
Sao anh không [F] viết tình ca
Để những nhớ [G] thương
Những khát khao, những mong [F] chờ
Vang trong lời [C] hát. [G]

Có người hỏi [C] tôi rằng
Sao anh không [F] viết tình ca
Về những lứa [G] đôi
Những chiếc hôn, những ngại [F] ngùng
Với những đắm [G] say.

Bởi vì anh [F] chưa bao giờ yêu
[C] Chưa bao giờ thương
[Cm] Chưa có những phút giây vấn [G] vương.

Bởi vì anh [F] chưa bao giờ nhớ
[C] Chưa bao giờ quên
[Cm] Chưa từng nhờ gió viết tên [G] ai.

ĐK:
Vì đây đó quanh [C] em từng ngày như hôm này
Góc phố em [G] qua lung linh đầy nắng mai
Cuộc sống vẫn [F] xoay vào những kiếp người
Em có hay tình yêu nơi [G] đâu.

Anh thấy giấc [C] mơ thật đẹp như câu thơ
Em biết không [D] em, em biết không [F] em
Tình yêu nơi [G] đâu, nếu như anh [F] viết tình ca
Nếu như anh [C] viết tình ca.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tạ Quang Thắng [C#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/viet-tinh-ca/W8IUO8D7.html