Vó ngựa hồi hương

Sáng tác: Nguyễn Tiến Thịnh

Đêm liên [G] hoan! Trời ơi đêm liên [Bm] hoan!
Hào khí Đông [G] Á như sóng biển ngang tàng
Ba lần thua [D7] chạy ô danh Thành Cát Tư [G] Hãn
Vỡ mộng bá quyền, vỡ mộng bành trướng Nguyên [D7] Mông

Đêm Thăng [G] Long muôn vạn cờ bay phất [C] phới
Dân quân vua quan mở tiệc Tây [G] Trần ăn mừng sạch bóng ngoại [Am] xâm
Trận Tây kết, Vạn Kiếp Nội [G] Bàng Lạng [C] Sơn đều phơi thây [G] giặc
Chàng nông dân [D7] nghèo danh tướng Phạm Ngũ lão đầu [G] công

Hưng Đạo Đại [Bm] Vương hân hoan nghiêng nghiên bầu rượu [Am] ngọt
Bổng giật mình xúc [Bm] động thấy dòng lệ Phạm thân [D] thương
Vương thấu [Em] hiểu vì sao Phạm tướng [C] khóc
Bèn gọi quân hầu mang ra [D] mau tuấn mã để hiền tế kịp hồi [D7] hương

Ngựa [G] phi, phi suốt đêm [Am] trường, mẹ [Em] già một nắng hai sương mỏi [D] mòn
Mgày [Bm] xưa khâu áo cho [Em] con, mong [Am] sao đến lúc khải hoàn đoàn [G] viên

Ngựa [G] phi, ngựa phi bình yên, hiếu [Am] trung bên mẹ vẹn toàn sớm hôm
Ruột [C] bầu canh nấu rau [D7] tôm, giỗ [Bm] cha đơn giản mâm cơm đáp [G] đền
Ngựa [Em] hồng đã đứng trước [Am] hiên, mẹ ơi, con xếp cung tên trở [D] về
Vó [Em] câu khập khễnh đường [D] quê, mẹ [G] không còn [D7] nữa lấy gì Thân [G] hôn

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Huyền [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/vo-ngua-hoi-huong/W8IUZW86.html