Vợ ơi anh đã sai rồi

Sáng tác: Quái Vật Tí Hon

Là [C] bạn hay là [G] bè, mình cùng [C] nhau [Am] lè nhè
Cho [C] nhau câu vè câu [Em] đối, bạn [G] ơi tôi đã [C] say rồi
Kẻ thù ta là [G] đời, bạn của ta là [Am] trời
Đêm [C] nay buông trời ôm [Em] đất, vợ [G] ơi anh vẫn [C] chưa về

Vợ gọi ta là [G] bồng, đời [Em] gọi ta là [Am] buồn
Đêm [C] nay không cần đan [Em] áo
Yêu quạt [G] mo yêu những [C] trưa hè
Dặm đường xa [G] rồi bỏ [Em] quên một [Am] điều
Công [C] ơn sinh thành nuôi [Em] nấng
Men rượu [G] cay quên bát cơm [C] đầy

Một ngày như [G] mọi ngày, đời [Em] gọi ta cuộc [Am] vui
Mai [C] sau khi đời thức [Em] giấc những gì [G] thân yêu bỏ [C] đi rồi

Là rượu hay là [G] người, người [C] bỏ ta [Am] thật rồi
Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, rượu [G] ơi ta đã [C] say rồi
Là rượu hay là [G] người, người [Em] bỏ ta [Am] thật rồi
Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, rượu [G] ơi ta muốn [C] quay về
Là rượu hay là [G] người, người [C] bỏ ta [Am] thật rồi
Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, vợ [G] ơi anh đã [C] sai rồi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quái Vật Tí Hon [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/vo-oi-anh-da-sai-roi/W8IUIBC0.html