Vọng phu trên cát

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Tiến

[Em] Chiều như mọi [C] chiều chị ngồi ôm [G] con chờ chồng trên [Em] bãi cát
Cơn bão đi [A] qua để lại sau [Em] lưng trời hoang đổ [B7] nát
Thuyền [G] anh không về [Bm] nữa [C] tàu anh không về [G] nữa
Sương [A] khuya chít mái [Bm] đầu xanh con [A] thơ có biết gì [Em] đâu

Tiếng đau làng [C] chài lẩy bẩy đêm [D] thâu
Mắt sao đầy [Em] trời chẳng nhìn cơn [F#m] đau quê tôi
[Bm] Chị ngồi ôm [D] con đôi mắt lặng [A] câm
Nơi anh thường [F#m] về hò hẹn những [Bm] đêm

Một lần trinh [A] nguyên dưới ánh trăng [Em] sao thề nguyện [Bm] bên nhau
Biển [G] đêm nay đỏ [F#m] úa trời âm u bật [G] khóc
Tiếnh kinh [F#m] cầu hồn thảng thốt bay [Bm] qua
Tiếng ai vọng [F#m] về từ cõi [Bm] âm u chia ly

Chị ngồi ôm [Bm] con hóa đá vọng phu trên đồi [D] lá khô
Chị ngồi ôm [F#m] con hóa đá vọng phu trên [Bm] cát

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Sử [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/vong-phu-tren-cat/W8IUWWED.html