Vu Lan báo hiếu (Lý chiều chiều)

Sáng tác: Hàn Viễn Phương

1. Ngày [Am] rằm tháng [D] bảy ôi mùa [Am] thu
Ôi mùa [D] thu, nhớ ơn sinh [A] thành thắm [D] thiết
Bốn phương chúng tăng quay [A] về [D]
[G] Nay đón vu lan [Em] bồn tâm thành con [Am] dâng
Con [D] luôn nhớ công ơn [A] người.

Thầy [Am] là suối [D] mát tâm hồn [Am] con
Tâm hồn [D] con, bóng mê quay [A] về ánh [D] sáng
Lắng nghe pháp âm trong [A] lành [D]
[G] Con quyết tâm tu [Em] hành đêm ngày siêng [Am] năng
Mong [D] ly thoát nơi luân [A] trầm.

2. Lòng [Am] thành thương [D] nhớ ơn mẹ [Am] cha
Bao niềm [D] vui kết lên hoa [A] hồng đỏ [D] thắm
Song thân sống yên trong [A] đời [D]
[G] Con mất cha mẹ [Em] rồi dương trần bơ [Am] vơ
Đây [D] hoa trắng tang thương [A] buồn.

Hồng [Am] trần nơi [D] chốn vui buồn [Am] thôi
Khi lìa [D] xa, xót thương rơi [A] dòng nước [D] mắt
Chớ nên luyến lưu mê [A] trần [D]
[G] Nghe tiếng kinh đêm [Em] trường vơi niềm tơ [Am] vương
Ai [D] ơi, gắng lo tu [A] hành.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Dương Hồng Loan [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/vu-lan-bao-hieu/W8IUU9UZ.html