Xa lạ

Sáng tác: Vũ Thành An

1. Lang [F] thang giữa dòng người xa [Gm] lạ
Run [C7] run đáy hồn niềm xót [F] xa
Đời đông đảo [Gm] quá, ngược xuôi vội [Bb] vã
Gần bên nhau mà [C7] cứ như [A] xa

2. Bâng [F] khuâng giữa dập dìu qua [Gm] lại
Ta [C7] ngơ ngác một mình đứng [F] đây
Người quen thuở [Gm] ấy, ở đâu chẳng [Bb] thấy
Nặng thân phận [C7] cũ lưu [F] đày. [C7]

ĐK: Việt Nam [F] ơi, Việt Nam [Gm] ơi
Ôi xót thương [C7] ơi, sao quá xa [Bb] vời
Ngày tháng chơi vơi phiêu lãng quê [Dm] người
Việt Nam [Gm] ơi, Việt Nam [Am] ơi
Ngày xưa [Dm] đâu, ngày xưa [Bb] đâu
Vừa thoát tan [A7] thương, thấy rõ vô [Dm] thường
Vẫn cứ vấn vương dĩ vãng thiên [Am] đường
Người [Gm] xưa đâu? [C7] Người [F] xưa đâu?

3. Chưa [F] chi đã một vòng xuôi [Gm] ngược
Lên [C7] cao xuống tận cùng đấy [F] sâu
Ở đâu cũng [Gm] thế, mình riêng lặng [Bb] lẽ
Tìm cho được [C7] lý xoay [F] vần.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khánh Ly [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xa-la/W8IUOEIC.html