Xem như ta chưa từng (Ai là người thứ ba OST)

Sáng tác: Mai Fin

[Em] Nào đâu hay chiều hôm ấy điều em thấy làm [Am] đôi mắt cay
[D] Người trong tay cùng cô ấy lòng em đau vì [G] anh biết mấy
[Am] Ai đổi thay, [D] muộn màng rồi
Em [C] biết trách ai giờ [B7] khi mình chia ly thế này

T-ĐK:
[Am] Yêu thương cứ tranh [D] giành
Nên vết [G] thương khâu mãi chẳng [C] lành
[F] Tại một người đến [D] sau
Hay tại yêu [B7] thương mình mong manh quá?

ĐK:
Người quay [Em] lưng còn em ngỡ [D] ngàng
Giọt buồn [C] rơi lòng đau vỡ [G] tan
[Am] Nếu em gặp anh trước [Em] có như mình mơ ước
[Am] Yêu thương sẽ không là tổn [B7] thương.

Từ nay [Em] ta đành thôi vấn [D] vương
Mình em [C] đi đoạn đường phía [G] trước
[Am] Sẽ bước ngang qua nhau [Em] yêu thương phút ban đầu
[B7] Xem như ta chưa [Em] từng.

T-ĐK:
[Am] Yêu thương cứ tranh [D] giành
Nên vết [G] thương khâu mãi chẳng [C] lành
[F] Tại một người đến [D] sau
Hay tại yêu [B7] thương mình mong manh quá?

ĐK:
Người quay [Em] lưng còn em ngỡ [D] ngàng
Giọt buồn [C] rơi lòng đau vỡ [G] tan
[Am] Nếu em gặp anh trước [Em] có như mình mơ ước
[Am] Yêu thương sẽ không là tổn [B7] thương.

Từ nay [Em] ta đành thôi vấn [D] vương
Mình em [C] đi đoạn đường phía [G] trước
[Am] Sẽ bước ngang qua nhau [Em] yêu thương phút ban đầu
[D] Xem như ta chưa từng [B7] có.

ĐK:
Người quay [Em] lưng lòng không nuối [D] tiếc
Em [C] nghe tim mình tan [G] nát
[Am] Nếu em gặp anh trước [Em] có như mình mơ ước?
[Am] Yêu thương sẽ không là tổn [B7] thương.

Từ nay [Em] ta đành thôi vấn [D] vương
Mình em [C] đi đoạn đường phía [G] trước
[Am] Sẽ bước ngang qua nhau [Em] yêu thương phút ban đầu
[B7] Xem như ta chưa [Em] từng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lệ Quyên [Gm] - Phương Phương Thảo [F#m] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xem-nhu-ta-chua-tung/W8IU60U7.html