Xin cho con giống trái tim Ngài

Sáng tác: nhạc Phạm Nhật JEB, thơ Sóng Tình

Chúa [C] ơi Xin cho [Em] con giống trái tim của [Am] Ngài
Dù cuộc [G7] sống mai này luôn trắc [C] trở
Dù nắng [F] gắt mưa gào bao giông [F] tố
Luôn hiến [G] mình phục vụ cho tha [C] nhân

Xin cho [F] con vững bước nơi gian [G] trần
Đầy nghị [G7] lực dù mình con gánh [C] vác
Bao mòn [C7] mỏi thương đau và chua [F] chát
Vâng lời [D7] Ngài con hứa nguyện trung [G] kiên

Chúa [C] ơi! Xin cho [Em] con gửi gắm tấm thân [Am] hiền
Cùng sẻ [G7] chia những buồn đau với [C] Ngài
Dịu thập [F] giá buông mình khỏi u [F] mê
Không để [G] Ngài chịu hình nơi Can [C] vê

Xin cho [F] con rao giảng tới mọi [G] miền
Nguyện một [G7] lòng thầm lặng để dâng [C] hiến
Máu tim [C7] Ngài tuôn ra vì nhân [F] thế
Để một [D7] lòng con sẽ nguyện xin [G] vâng

ĐK: Chúa [C] ơi! Xin gìn [C] giữ con hoài Chúa [F] nhé
Xin cho [G] con giống trái tim của [C] Ngài
Đi truyền [F] rao tin mừng ơn cứu [G] ỗi
Đó chính [G7] là hạnh phúc của đời [C] con

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phạm Nhật JEB [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xin-cho-con-giong-trai-tim-ngai/W8IU70A9.html