Xin cho con niềm tin

Sáng tác: Tịnh Hải

Xin cho con một niềm [Em] tin
Tin vào chính bản thân [A] mình
Không [Em] phạm những điều [A] răn
Hằng [F#7] ngày sám hối ăn [B7] năn

Xin cho con một lòng [D] nhân
Tình thương đem đến xa [G] gần
Nhìn [Em] bằng ánh mắt từ [G] bi
Trải [Bm] rộng tấm lòng vị [Em] tha

Xin cho con một con [C] đường
Đi [Am] vào nẻo chánh đường [Em] ngay
Để [Am] con tu tập thường [C] ngày
Thân [D] tâm an lạc từ [G] đây

Xin [Am] cho mọi người như con
Tình [C] yêu thương hãy song [Em] toàn
Dẹp [D] hận thù đến [G] với nhau
Cùng [Bm] tu hành theo chánh [Em] đạo

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quỳnh Giang [F#m] - BéTú Anh [F#m] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xin-cho-con-niem-tin/W8IUOBOC.html