Xin hãy sai con

Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ

ĐK: Này [C] con đây, xin [F] Chúa hãy sai con [C] đi
Đi [G] làm chứng nhân cho [Am] Ngài
Và trở [Dm] nên muối men cho [G] đời, cho [G7] người khắp [C] nơi.

1. Từ bao năm [F] qua, Lời Ngài hằng luôn thiết [Em] tha
[Dm] Lúa chín đầy [F] đồng, mà [G] không có bao thợ [C] gặt
[G] Nay con đến bên [Am] Ngài và [Dm] con thân thưa với [F] Ngài
Này [Am] con đây, Chúa [Dm] ơi, xin [G] Ngài hãy sai con [C] đi.

ĐK: Này [C] con đây, xin [F] Chúa hãy sai con [C] đi
Đi [G] làm chứng nhân cho [Am] Ngài
Và trở [Dm] nên muối men cho [G] đời, cho [G7] người khắp [C] nơi.

2. Trần gian hôm [F] nay còn nhiều lầm than đắng [Em] cay
[Dm] Với Chúa vào [F] đời, tình [G] yêu hiến trao mọi [C] người
[G] Muôn ân phúc cao [Am] vời Ngài [Dm] ban như mưa tưới [F] gội
Trần [Am] gian nên thắm [Dm] tươi, muôn [G] người sống trong an [C] vui.

ĐK: Này [C] con đây, xin [F] Chúa hãy sai con [C] đi
Đi [G] làm chứng nhân cho [Am] Ngài
Và trở [Dm] nên muối men cho [G] đời, cho [G7] người khắp [C] nơi.

3. Nguyện dâng tương [F] lai, đường đời còn bao biến [Em] thay
[Dm] Chúa hãy ở [F] cùng và [G] nâng đỡ con từng [C] ngày
[G] Con xin hiến trọn [Am] đời truyền [Dm] loan tin vui nước [F] trời
Để [Am] muôn dân khắp [Dm] nơi trở [G] thành chứng nhân tình [C] trời.

ĐK: Này [C] con đây, xin [F] Chúa hãy sai con [C] đi
Đi [G] làm chứng nhân cho [Am] Ngài
Và trở [Dm] nên muối men cho [G] đời, cho [G7] người khắp [C] nơi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lệ Thu [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xin-hay-sai-con/W8IUUDI8.html