Xòe hoa

Sáng tác: Dân ca Thái

1. Bùng [F] boong bính [C] boong
Ngân nga [Dm] tiếng cồng vang [Bb] vang
Nghe tiếng [C] chiêng reo vui rộn [F] ràng
Theo tiếng [Dm] khèn tiếng sáo vang [Bb] lừng
Tay nắm [C] tay ta cùng xòe [F] hoa

2. Cùng [F] nhau múa [C] vui
Chân em [Dm] bước nhịp câu [Bb] ca
Em múa [C] ca em mừng cuộc [F] đời
Ơn Bác [Dm] Hồ ghi nhớ muôn [Bb] đời
Vui sống [C] trong độc lập tự [F] do.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- V.A [F#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xoe-hoa/W8IUU7AC.html