Xuân hành

Sáng tác: Phạm Duy

Người là [D] ai? Từ đâu tới?
Và người ơi, người sẽ bước chân về nơi nao?
Người vì [A7] sao mà chớm nở?
Rồi sớm [G] tối, cánh hoa tươi tơi bời theo [D] với những lá úa?

Người là [D] chi? Là cơn gió?
Là giọt mưa là cát trắng hay bụi xanh lơ?
Người từ [A7] xưa, thuyền theo lái về kiếp [G] cũ?
Người lên xe đi từ hư [D] vô qua hư vô?

Ta ra [G] đi từ lòng [D] người
Với tiếng [G] khóc và nụ [Em] cười
Thương yêu [D] dai, hận thù [Bm] dài, nuôi đắm [D] say
Trưa hôm [Em] qua còn là [G] người
Đêm hôm [D] nay hồn lạc [Bm] loài
Thành vị [D] thần hay lũ ma lẻ [A] loi.

Mỗi chớp [G] mắt nhìn toàn [D] đời
Nuốt thế [G] giới vào lòng [Em] rồi
Muôn năm [D] vui ở nửa [Bm] vời câu hát [D] đôi
Nghe con [Em] tim chạy miệt [G] mài
Khi tim [D] ngơi nhịp từng [Bm] hồi
Buồn nghìn [A] đời len giữa cơn đập [D] vui.

Người là [G] ta, một mùa xuân toả ánh [D] nắng mai
Bước lên [Bm] đời mang một [E] đôi duyên tình duyên [F#7] mới
Người là [Bm] ta, đường nhân ái còn đi mãi mãi
Hết bước [D] xuân, ta gọi [A7] nhau về trong [D] người.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bích Liên [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xuan-hanh/W8IU68Z7.html