Xứng đôi cưới thôi

Sáng tác: Lê Thiện Hiếu

1. Đôi môi thắm [G] nồng
Má em ửng [Em] hồng
Em chưa lấy [C] chồng thì về anh [D] trông

Anh chưa có [G] ai
Tương lai rộng [Em] dài
Nếu em không [C] ngại thì để ngày [D] mai

T-ĐK:
Anh qua thưa ba má [C] em cho mình làm [Em] quen
Biết đâu sớm [G] mai thức dậy nhìn thấy [D] nhau
Cất lên tiếng gọi “Mình [C] ơi!” nghĩ thôi cũng [Em] vui
Có em là nhất [G] rồi thế nên sớm [D] thôi, anh sẽ ngỏ lời

ĐK:
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu lắm kẻ gièm [D] pha ối ah ah
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu sợ ta lỡ [D] mất duyên chung một [G] nhà

2. Hai bên gia [G] đình
Cũng rất ân [Em] tình
Cho nên đôi [C] mình chẳng thể linh [D] tinh

Em ơi em [G] à
Anh nghĩ chúng [Em] ta
Sẽ để hai [C] nhà bàn chuyện thông [D] gia

T-ĐK:
Anh qua thưa ba má [C] em cho mình làm [Em] quen
Biết đâu sớm [G] mai thức dậy nhìn thấy [D] nhau
Cất lên tiếng gọi “Mình [C] ơi!” nghĩ thôi cũng [Em] vui
Có em là nhất [G] rồi thế nên sớm [D] thôi, anh sẽ ngỏ lời

ĐK:
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu lắm kẻ gièm [D] pha ối ah ah
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu sợ ta lỡ [D] mất duyên chung một [G] nhà

[D] Sát bên đến khi bạc đầu..i
[C] a
[D] Chúng ta sẽ già cùng nhau...í [G] a
[D] Sát bên đến khi bạc đầu..i
[C] a
[D] Chúng ta sẽ già cùng nhau.

ĐK:
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu lắm kẻ gièm [D] pha ối ah ah
[G] Hỡi em, đừng nghĩ nhiều!
[D] Xứng đôi cưới thôi chứ mà để [C] lâu sợ ta lỡ [D] mất duyên chung một [G] nhà [D] [C] [D]

Đôi môi thắm [G] nồng
Má em ửng [Em] hồng
Em chưa lấy [C] chồng thì về anh [D] trông
Không lỡ mất duyên tơ [G] hồng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lê Thiện Hiếu [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/xung-doi-cuoi-thoi/W8IUZFEU.html