Những bài hát do ca sĩ Er Chen thể hiện

Có 4 bài hát do ca sĩ Er Chen thể hiện

Em thực sự mệt mỏi (Qí shí wǒ hěn léi - 其实我很累)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro & vòng hợp âm [F][G][Em][Am]-[F][G][Am] [F][G][Em][Am]-[F][G][Am] 1. 一 个 人 夜 里 的 黑 只 有 烟 酒 把 我 陪 yí gè [F] rén yè lǐ de [G] hēi, zhí yǒu [Em] yān jiǔ bǎ wǒ [Am] péi…
Ca sĩ thể hiện: An Er Chen, An Er Chen Nhạc Quốc tế
Không yêu em đừng làm em tổn thương (Bù ài wǒ jiù bié shāng hài wǒ - 不爱我就别伤害我)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro & Chord circle: [Am][G]-[F][G][Am] [Am][G]-[F][G][Am] 不爱我别伤害我 爱情到底是什么 bù ài [Am] wǒ bié shāng hài wǒ, ài qíng [G] dào dǐ shì shén me 多少人真心爱过 最后成为了过客 duō shǎo [F] rén zhēn xīn ài [G] guò, zuì hòu [Am] chéng wéi…
Ca sĩ thể hiện: Shuai Huan & An Er Chen Nhạc Quốc tế
Vạn sự cô đơn (Yī wàn gè gū dú - 一万个孤独)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Dm][C]-[Am][Am]-[Dm][C][F] [Dm][C]-[Am][Dm]-[Bb][C][Dm] 一个人在房间里喝醉 yī gè [Dm] rén zài fáng [C] jiān lǐ hē [Am] zuì 是那么的无趣无味 shì nà [Dm] me de [C] wú qù wú [F] wèi 满地都是酒杯满屋都是烟味 mǎn dì [Dm] dū shì jiǔ [C] bēi mǎn wū [G]…
Ca sĩ thể hiện: An Er Chen Nhạc Quốc tế
Yêu em quá nhiều (Ài nǐ guò liǎo tóu - 爱你过了头)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro & chords circle: [Bb][C][Am][Dm]- [Bb][C][Dm] 1. 好想陪你一直走到最后 hǎo xiǎng [Bb] péi nǐ yī zhí [C] zǒu dào zuì [Dm] hòu 真的没有勇气看着你远走 zhēn de [Bb] méi yǒu yǒng qì [C] kàn zhuó nǐ yuǎn [Dm] zǒu 一切只能够虚构 早没有资格奢求 yī qiē…
Ca sĩ thể hiện: An Er Chen Nhạc Quốc tế
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát