Những bài hát do ca sĩ Hữu Chương thể hiện

Có 2 bài hát do ca sĩ Hữu Chương thể hiện

Lý do Ngài đến   Sáng tác: David Meece
1. Ngày xưa còn [C] thơ tôi thầm [E7] mơ đến đêm giáng [Am] sinh Hạnh [C] phúc với những món [F] quà bé [C] xinh, dễ [Dm] thương Nào ngờ [E7] đâu chính đêm đông [Am] này một hài…
Ca sĩ thể hiện: Hữu Chương, Vũ Khanh Nhạc Thánh ca
Nương cánh vĩnh sinh (Leaning on the everlasting arms)   Sáng tác: An­tho­ny J. Sho­wal­ter & Eli­sha A. Hoff­man  
1. [A] Phước bấy mối giao thân, [D] phước bấy mối vui thần, [A] Giờ mà tôi dựa nương tay [B7] Chúa vĩnh [E] sinh, [A] Lớn bấy chốn an thân, [D] lớn bấy phước siêu trần, [A] Giờ mà…
Ca sĩ thể hiện: Hữu Chương, Isaac Thái, Sa Anh, Siu Y Kao Nhạc Thánh ca
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát