A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát do ca sĩ Hữu Nội & Đội Sơn Ca Đài TNVN thể hiện

Cung đàn đất nước   Sáng tác: Cao Việt Bách

Là la [D] la la la lá la, Là la la la la lá la. là la [A7] lá Là la la la la lá la, Là la la la la lá la, la lá [D] là [Bb][A] Em thấy…
Ca sĩ thể hiện: Hữu Nội & Đội Sơn Ca Đài TNVN