Những bài hát do ca sĩ Ngụy Tân Vũ thể hiện

Có 11 bài hát do ca sĩ Ngụy Tân Vũ thể hiện

Bách hoa hương (Bǎi huā xiāng - 百花香)   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thiên Tú
Intro: [C][D]-[Bm][Em]-[Am][D][G]-[C][D]-[Bm][Em]-[Am][Bm][Em] [Em] Thật dịu dàng là ánh mắt [D] cho ta ôm sầu [G] nhớ [D] Nay yêu thương nhiều hơn con [Bm] tim nhớ thương nhiều [Em] hơn [Em] Đầy một bầu trời sao sáng [D] em ngôi…
Ca sĩ thể hiện: Thiên Tú, Ngụy Tân Vũ Nhạc Ngoại lời Việt
Chàng là tình duyên đẹp nhất đời em - (Nǐ shì wǒ jīn shēng zuì měi dí qíng yuán - 你是我今生最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 人 生 的 路 漫 漫 [Em] rén shēng de lù màn màn 幸 福 又 近 又 远 [Am] xìng fú yòu jìn yòu [Em] yuǎn 只 要 有 你 在 我 身 边 [C] zhǐ yào yǒu…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Chàng là tình duyên mà ta không thể buông tay (Nǐ shì wǒ fàng bù xià dí yuán - 你是我放不下的緣)   Sáng tác: Nhạc Hoa
[C] [D][Em] – [C][D][Em] [C][D]-[Bm][Em]-[C][D][Em] 1. 最 美 不 是 一 瞥 的 初 见 [Em] zuì měi bù shì [D] yī piē dí [C] chū jiàn 和 你 一 起 姹 紫 嫣 红 看 遍 hé nǐ [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Dư tình chưa hết (Yú qíng wèi liǎo - 余情未了)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [C][D][Bm][Em][C][D][G] [C][D][Em][A][C][D][Em] 静 月 楼 台 空 烦 恼 [Em] jìng yuè lóu tái kōng [D] fán nǎo 何 处 梦 醉 寄 逍 遥 [Bm] hé chù mèng zuì jì [Em] xiāo yáo 瑶 琴 缥 缈 纷…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen (来生愿做一朵莲)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Version 1: Lời Việt Lee Phú Quý: Intro: [Am][F][G][Am][Dm][G][C] [F][G][Em][Am][Dm][Em][Am] 1. [Am] Nguyện kiếp sau thân [G] ta là [Am] sen [F] Bình tâm buông bỏ [G] đi luyến [C] ái Dù [F] thấm bùn lấm [G] lem dù [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Lee Phú Quý, Reii, Ngụy Tân Vũ, Quỳnh Trang, Khánh Hoàng, Thích Nhuận Thanh, Quang Trí Nhạc Quốc tế
Ngàn năm một giấc mộng (Qiān nián yī mèng - 千年一夢)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][A][Em]-[Em][C][D]-[Em][A]-[C][D][Em] 1. 那 年 和 你 相 遇 在 姑 苏 城 [Em] nà nián hé nǐ xiāng yù zài [A] gū sū [Em] chéng 悠 悠 碧 空 回 荡 着 你 歌 声 [A] yōu yōu bì…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Thập lý đào hoa nhất sinh tình (Shí lǐ táo huā yī shēng qíng - 十里桃花一生情)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [F][Am]-[Dm][Am] [Bb][Am]-[Gm][C]-[F][F] 1. 月色正朦胧 [F] yuè sè zhèng méng [Am] lóng 芳草香满庭 [Dm] fāng cǎo xiāng mǎn [Am] tíng 春风十里不如你 [Bb] chūn fēng shí lǐ [Am] bù rú nǐ 浅浅的柔情 [Gm] qiǎn qiǎn dí róu [C] qíng 花儿总含笑 [F]…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Thương ly biệt (Shāng lí bié - 伤离别)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][Am][Bm][Em]-[C][D][G] [Em][Am][D][Bm][Em] 1. 今 夜 的 天 空 升 起 一 轮 明 月 [Em] jīn yè de tiān kōng shēng qǐ [D] yì lún míng [Em] yuè 岸 上 红 烛 照 亮 孤 单 随 风 摇…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Tình duyên đẹp nhất (Zuì měi dí qíng yuán - 最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 多 情 的 下 关 风 吹 呀 吹 [Em] duō qíng de xià guān fēng chuī ya chuī 吹 不 干 千 年 的 洱 海 [Am] chuī bù gān qiān nián de ěr hǎi 我 遇 见…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Tình yêu đẹp nhất (Zuì měi dí qíng yuán - 最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][C]-[Am][D][G]-[Em][Am]-[D][Bm] [Em][C]-[Am][D][G]-[Em][Am]-[D][Bm][Em] 1. 多情的下关风吹呀吹 [Em] duō qíng dí xià guān fēng chuī yā chuī 吹不干千年的洱海 [Am] chuī bù gān qiān nián dí ěr hǎi 我遇见你的那一天 [Em] wǒ yù jiàn nǐ dí [Am] nà yī tiān 世上才有风花雪月 [D] shì shàng…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Ước nguyện vì chàng (Wéi nǐ qí dǎo - 为你祈祷)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 还 没 有 任 何 的 预 兆 [A] hái méi yǒu rèn hé de yù [F#m] zhào 和 你 相 遇 在 街 角 [Bm] hé nǐ xiāng yù zài jiē [E] jiǎo 你 用 那 迷 人…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát