Những bài hát do ca sĩ Ngụy Tân Vũ thể hiện

Có 10 bài hát do ca sĩ Ngụy Tân Vũ thể hiện

Chàng là tình duyên đẹp nhất đời em - (Nǐ shì wǒ jīn shēng zuì měi dí qíng yuán - 你是我今生最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 人 生 的 路 漫 漫 [Em] rén shēng de lù màn màn 幸 福 又 近 又 远 [Am] xìng fú yòu jìn yòu [Em] yuǎn 只 要 有 你 在 我 身 边 [C] zhǐ yào yǒu…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Chàng là tình duyên mà ta không thể buông tay (Nǐ shì wǒ fàng bù xià dí yuán - 你是我放不下的緣)   Sáng tác: Nhạc Hoa
[C] [D][Em] – [C][D][Em] [C][D]-[Bm][Em]-[C][D][Em] 1. 最 美 不 是 一 瞥 的 初 见 [Em] zuì měi bù shì [D] yī piē dí [C] chū jiàn 和 你 一 起 姹 紫 嫣 红 看 遍 hé nǐ [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Dư tình chưa hết (Yú qíng wèi liǎo - 余情未了)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [C][D][Bm][Em][C][D][G] [C][D][Em][A][C][D][Em] 静 月 楼 台 空 烦 恼 [Em] jìng yuè lóu tái kōng [D] fán nǎo 何 处 梦 醉 寄 逍 遥 [Bm] hé chù mèng zuì jì [Em] xiāo yáo 瑶 琴 缥 缈 纷…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen (来生愿做一朵莲)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Am][F][G][Am][Dm][G][C] [F][G][Em][Am][Dm][Em][Am] 1. 来生愿做一朵莲 [Am] Láishēng yuàn zuò [G] yī duǒ [Am] lián 静静盛开在佛前 [F] jìng jìng shèngkāi [G] zài fú [C] qián 出淤泥不染 倚清风而眠 chū [F] yūní bù [G] rǎn yǐ [Em] qīngfēng ér [Am] mián 花开不语 花落无言?…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ, Lee Phú Quý & Thắng Ca Nhạc Quốc tế
Ngàn năm một giấc mộng (Qiān nián yī mèng - 千年一夢)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][A][Em]-[Em][C][D]-[Em][A]-[C][D][Em] 1. 那 年 和 你 相 遇 在 姑 苏 城 [Em] nà nián hé nǐ xiāng yù zài [A] gū sū [Em] chéng 悠 悠 碧 空 回 荡 着 你 歌 声 [A] yōu yōu bì…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Thập lý đào hoa nhất sinh tình (Shí lǐ táo huā yī shēng qíng - 十里桃花一生情)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [F][Am]-[Dm][Am] [Bb][Am]-[Gm][C]-[F][F] 1. 月色正朦胧 [F] yuè sè zhèng méng [Am] lóng 芳草香满庭 [Dm] fāng cǎo xiāng mǎn [Am] tíng 春风十里不如你 [Bb] chūn fēng shí lǐ [Am] bù rú nǐ 浅浅的柔情 [Gm] qiǎn qiǎn dí róu [C] qíng 花儿总含笑 [F]…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Thương ly biệt (Shāng lí bié - 伤离别)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][Am][Bm][Em]-[C][D][G] [Em][Am][D][Bm][Em] 1. 今 夜 的 天 空 升 起 一 轮 明 月 [Em] jīn yè de tiān kōng shēng qǐ [D] yì lún míng [Em] yuè 岸 上 红 烛 照 亮 孤 单 随 风 摇…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Tình duyên đẹp nhất (Zuì měi dí qíng yuán - 最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 多 情 的 下 关 风 吹 呀 吹 [Em] duō qíng de xià guān fēng chuī ya chuī 吹 不 干 千 年 的 洱 海 [Am] chuī bù gān qiān nián de ěr hǎi 我 遇 见…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Tình yêu đẹp nhất (Zuì měi dí qíng yuán - 最美的情缘)   Sáng tác: Nhạc Hoa
Intro: [Em][C]-[Am][D][G]-[Em][Am]-[D][Bm] [Em][C]-[Am][D][G]-[Em][Am]-[D][Bm][Em] 1. 多情的下关风吹呀吹 [Em] duō qíng dí xià guān fēng chuī yā chuī 吹不干千年的洱海 [Am] chuī bù gān qiān nián dí ěr hǎi 我遇见你的那一天 [Em] wǒ yù jiàn nǐ dí [Am] nà yī tiān 世上才有风花雪月 [D] shì shàng…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Ước nguyện vì chàng (Wéi nǐ qí dǎo - 为你祈祷)   Sáng tác: Nhạc Hoa
1. 还 没 有 任 何 的 预 兆 [A] hái méi yǒu rèn hé de yù [F#m] zhào 和 你 相 遇 在 街 角 [Bm] hé nǐ xiāng yù zài jiē [E] jiǎo 你 用 那 迷 人…
Ca sĩ thể hiện: Ngụy Tân Vũ Nhạc Quốc tế
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát