Những bài hát do ca sĩ Pháp Tịnh & Thi Nghiêm thể hiện

Có 4 bài hát do ca sĩ Pháp Tịnh & Thi Nghiêm thể hiện

Đã về đã tới   Sáng tác: Thích Nhất Hạnh
Đã [C] về, đã [C] tới Bây [Dm] giờ, ở [G] đây Vững [C] chãi, thảnh [C] thơi Quay [Am] về, nương [G] tựa Nay tôi đã [Dm] về Nay tôi đã [Am] tới An trú bây [Dm] giờ An…
Ca sĩ thể hiện: Pháp Tịnh & Thi Nghiêm Nhạc Phật giáo
Hải đảo tự thân   Sáng tác: Thích Nhất Hạnh
Quay [D] về nương [A] tựa hải đảo tự [F#m] thân Chánh [D] niệm là [A] Bụt soi [F#m] sáng xa [D] gần Hơi [E] thở là Pháp bảo [D] hộ thân tâm Năm [E] uẩn là Tăng phối [A]…
Ca sĩ thể hiện: Pháp Tịnh & Thị Nghiêm Nhạc Phật giáo
Hải đảo tự thân (Thở vào thở ra)   Sáng tác: Thích Nhất Hạnh
Quay [C] về nương [G] tựa hải [G] đảo tự [Em] thân Chánh [C] niệm là [G] Bụt soi [Em] sáng xa [C] gần Hơi [Dm] thở là [Dm] Pháp bảo [C] hộ thân [C] tâm Năm [Dm] uẩn là…
Ca sĩ thể hiện: Pháp Tịnh & Thi Nghiêm Nhạc Phật giáo
Tịnh độ là đây   Sáng tác: nhạc Chân Không, thơ Thích Nhất Hạnh
Đây là tịnh [Am] độ, tịnh độ là [Dm] đây Mỉm cười chánh [C] niệm, an [Am] trú hôm [F] nay [Dm] Bụt là lá [Am] chín, [F] Pháp là mây [Gm] bay Tăng [Em] thân khắp [Am] chốn, quê…
Ca sĩ thể hiện: Pháp Tịnh & Thị Nghiêm Nhạc Phật giáo
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát