Những bài hát do ca sĩ Tốp ca Thành đoàn thể hiện

Có 1 bài hát do ca sĩ Tốp ca Thành đoàn thể hiện

Bài ca cho người đi giữ quê hương   Sáng tác: Trương Quốc Khánh
Từ một [C] ngày quân [Am] giặc vào [G] đây Từ một [Am] đêm kiếm [C] cung đi dựng [G] cờ Từ một [Am] đêm sáng trăng vang lời [C] thề [G] Máu người [F] dân tôi [G] thắm trên…
Ca sĩ thể hiện: Tốp ca Thành đoàn Nhạc Đỏ
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát