Những bài hát do ca sĩ Tiên Êca thể hiện

Có 1 bài hát do ca sĩ Tiên Êca thể hiện

Thật hạnh vinh thay (It is glory just to walk with him)   Sáng tác: Hal­dor Lil­len­as & Avis M. B. Christ­ian­sen  
1. Thật hạnh [C] vinh thay đi bên [F] Đấng mua chuộc tôi [C] bởi huyết quý báu [Am] bấy, Khiến tôi [C] luôn luôn vui tươi thỏa lòng [G7] này. Trọn đời [C] tôi luôn luôn vui [F] vẻ…
Ca sĩ thể hiện: Siu Y Kao, Tiên Êca Nhạc Thánh ca
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát