Những bài hát do ca sĩ Vietaizé thể hiện

Có 10 bài hát do ca sĩ Vietaizé thể hiện

Chúc tụng Chúa (Bless The Lord)   Sáng tác: Cộng đoàn Taizé - Lời Việt: Lm. Nguyễn Duy
Lời Việt: [Dm] Chúc tụng [G] Chúa ngàn [Dm] đời, mừng [Bb] chúc thánh [C] danh Ngài hồn [F] tôi [A] ơi. [Dm] Chúc tụng [G] Chúa ngàn [Dm] đời, Người [Bb] dẫn dắt [C] tôi về nguồn [Dm] vui.…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Con sẽ hát ca (Taizé) (Misericordias Domini)   Sáng tác: Taizé
[Dm] Con sẽ hát [A] ca khen lòng [Dm] Chúa từ [C] nhân. [F] Con sẽ [C] hát ca [Dm] đến [A] muôn [Dm] đời. ----- Misericordias Domini in aeternum cantabo. [Dm] Mi-se-ri-[A] cor-di-as [Dm] Do-mi-[C] ni [F] in ae-[C]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Đức Chúa con kính thờ (Behüte Mich, Gott)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Giang Tâm
Lời Việt: Đức [Ab] Chúa con kính [Fm] thờ, [Fm] Ngài gìn giữ con [Eb] luôn. Đường [Cm] đi của đời [Bbm] con, xin [C#] dẫn con, trên [Eb] bước đường [Fm] đời với [C#] Chúa suối ơn [Eb] hoan…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Giêsu Kitô (Taizé) (Jésus le Christ)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Lm. Nguyễn Duy
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để cho [D] bóng tối [G] nói với [F#] con. [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của tâm [D]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Ngài hằng yêu thương ta (Bóg Jest Miłością)   Sáng tác: Taizé
Lời Việt: [A] Ngài [D] hằng yêu [A] thương ta, [C#m] ta cùng nhau [F#m] sống tình [Bm] yêu Người luôn [E] trao ban. [A] Chúa [Bm] hằng mến [A] yêu [E] ta, [F#m] đừng [Bm] hãi [E] sợ điều…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Ở trong Chúa (El Senyor)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm
El Senyor, és la meva forca, el Senyor, el meucant. Ell m'haestat la salvació. En ell confio, i no tinc por, en ell confio i no tinc por. Lời Việt: [Dm] Ở [C] trong [F] Chúa con mãi luôn ca…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Trong đêm đen (Taizé) (De Noche)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Giang Tâm
Lời Việt: Trong [Dm] đêm, trong đêm đen con [Bb/D] dấn bước, bước [C6] đi kiếm lẽ [Gm/Bb] sống cho [Asus4] cuộc [A] đời. [Dm] Chỉ Ngài, lạy [C] Chúa Ngài dẫn [F] lối [A] đi. Con đi trong [Bb]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Về nơi đây (Venite, Exultemus Domino)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: nhóm Taizé Mac-ty-nho
Lời Việt: Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A] hãy [D] chúc tụng [G] Chúa [A] muôn [Bm] đời, [Em] về [C] nơi đây thờ [Em] kính [Am] Chúa ta. [D] Về [A/C#] nơi [D] đây [G] ta [A]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Xin ban cho con thần khí Chúa (Spiritus Jesu Christi)   Sáng tác: Jacques Berthier - Lời Việt: Lm. Nguyễn Duy
Lời Việt: [Bb] Xin ban cho con Thần [A] Khí [Dm] Chúa, [Dm] xin ban cho con thêm [C] đức [F] ái. Ôi [Bb] Chúa [F] Giê-[C] su [Bb6] Ki-[A] tô, [F] cho [Bb] trí [F] tâm [C] con[Dm] [A]…
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Xin Ngài ở với con (Taizé) (Mane Nobiscum)   Sáng tác: Taizé - Lời Việt: Đang cập nhật
Lời Việt: [C] Xin Ngài ở [F/C] với [Dm/C] con, [Dm7/C] lạy Đấng [Am/C] chí [Gm/C] tôn[Dm/C] [C] Giê-su. Lời gốc: Mane nobiscum, Domine Jesu Chiste. [C] Ma-ne no-[F/C] bis-[Dm/C] cum, [Dm7/C] Do-mi-[Am/C] ne [Gm/C] Je-[Dm/C] su [C] Chi-ste.
Ca sĩ thể hiện: Vietaizé Nhạc Thánh ca
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát