Diễm tình ca

Sáng tác: Lm. Thành Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chachacha | kynguyen65 | 13340

b [C] #
x2

1. Chiều hôm [C] nào tiếng hát bay cao
Quỳ bên [F] nhau truớc đấng tối [Dm] cao
Hứa yêu [G7] nhau trao câu thề chung sống trọn [C] đời [G7]

Rồi mai [C] đây kiếp sống có [Am] đôi
Đời buồn [F] vui mãi mãi bên [Dm] nhau
Vẫn xin [G7] Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng [C] cao [F][C]

Tay đan [C] tay nhịp bước đi trên đời
Xin yêu [Am] thương hạnh phúc đến cho [Em] người
Người tình em [C] yêu người tình em [Dm] mến Mẹ ơi trông [C] đến [G7]

Như chim [C] kia nhịp cánh trên mây ngàn
Đôi tim [Am] con hoà khúc hát huy [Em] hoàng
Trọn đời yêu [C] nhau dù bao gian [Dm] khó [G7] có Mẹ đừng [C] lo [F][C]

2. Chiều hôm [C] nào tiếng hát bay cao
Quỳ bên [F] nhau trước đấng tối [Dm] cao
Hứa yêu [G7] nhau trao câu thề chung sống trọn [C] đời [G7]

Rồi mai [C] đây kiếp sống có [Am] đôi
Đời buồn [F] vui mãi mãi bên [Dm] nhau
Vẫn xin [G7] Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng [C] cao [F][C]

Mai sau [C] đây gặp lúc phải âu sầu
Xin cho [Am] con đừng thể dễ quên [Em] lời
Lời thề hôm [C] xưa cùng người yêu [Dm] dấu tình thương tha [C] thứ [G7]

Hay khi [C] nào hạnh phúc đến dâng đầy
Xin cho [Am] con đừng thể dễ quên [Em] lời
Lời ca tri [C] ân, nhờ Mẹ thương [Dm] đến [G7] chở che đời [C] con [F][C]


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận