Hoan ca phục sinh

Sáng tác: Hùng Lân | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1630

b [D] #
x2

ÐK1: Bà Maria [D] ơi, trên đường bà thấy những [Bm] gì,
Trên [G] đường bà thấy những [F#m] gì ? Xin [A] kể cho chúng tôi [D] nghe.
Tính [Bm] tang tang tình tình [G] tang [A] tang ố [D] tang

1. [G] Tôi là tôi đã [Bm] thấy nấm [D] mồ của đức [F#m] Kitô.
[D] Người đã sống lại, và đã ra khỏi [F#m] mồ.
Người [D] đang là đang [Bm] sống vinh [A] quang, sống vinh [D] quang.

2. [G] Tôi là tôi đã [Bm] thấy chiên [D] con cứu chuộc đàn [F#m] chiên.
[D] Ðức Kitô vô [F#m] tội, đã [A] hòa giải tội [D] nhân,
hòa giải tội nhân với [F#m] Chúa, với [Bm] Chúa là [A] Chúa [D] Cha.

3. [G] Tôi là tôi đã [Bm] thấy sống [G] chết giao tranh cùng [F#m] nhau
Trong [D] một cuộc đấu diệu kỳ, và tướng lãnh sự [F#m] sống đã [G] chết,tuy đã chết [D] đi,
nhưng [Bm] Người đã sống [D] ại, sống [A] ại và trị [D] vì.

ÐK2: Ngợi khen Vua Ki-[D] tô, sống lại và ra khỏi [Bm] mồ.
Tin [G] Mừng vượt Qua đây [F#m] rồi, phúc [A] trường sinh đến ai [D] ơi
Tính [Bm] tang tang tình tình [G] tang [A] tang ố [D] tang.

4. [G] Tôi là tôi đã [Bm] hấy thiên [D] thần làm chứng tỏ [F#m] tường,
khăn [D] liệm và y phục [G] Người còn [D] nguyên trong mồ [F#m] đá,
nhưng [D] Người đã sống [F#m] lại, và [A] đi trước chư [Bm] vị đến [D] Galilêa,
Đến[A] Gali [G] lê [D] aHợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Phạm Cường 4 tháng trước

Nhạc quá hay !

Nhập bình luận