A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Không bao giờ xa nhau

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Blues | kynguyen65 | 1368

b [C] #
x2

Intro: [C][Em]-[Am][F]-[C][Am][Dm]
[C][Em]-[Am][F]-[C][Dm][G][C] x 2

[C] Em van vái ông [Em] trời
Em [Am] còn có anh muôn [F] đời
Cho [G] dù em yêu [C] anh
Trong nỗi đắng [Dm] cay [G]

Dù trông [C] gai chen lối yêu [Em] dài
Cho [Am] dù cạm bẫy giăng [F] đầy
Em [C] thề yêu [Dm] anh mà [C] thôi [G]

ĐK: Trời cho [Am] em trái [Dm] tim yêu [G] anh
Dù [C] sông dù [F] núi, cách [Am] ngăn không phai [Dm] nhòa [G]
Lòng yêu [C] anh như biển dâng [Em] trào không [Am] sợ gió tuôn mưa [F] gào
Xin [G] trời chứng [Dm] cho lòng [C] em


Nhập bình luận