Lá thu vàng

Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Lữ Liên | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2066

b [Am] #
x2

Chiều buồn nhìn [Dm] lá [G] tàn tạ ngoài hiên [C] xưa [F]
Hồn nhẹ vào [G] Thu [E7] nhuộm vàng màu [Am] nhớ
Làn môi rạng [Dm] rỡ [G] ánh mắt ôi đê [C] mê [F]
Mơ phút anh [G] hôn [E7] lửa cháy trong [Am] hồn.

Ngày nào [E7] anh từ ly sân buồn man [Am] mác
Đông về heo [Dm] hút [G] tiếng gió vút [C] khơi [F]
Người yêu [G] hỡi, ngóng trông nhau [E7] hoài mãi xa [Am] xôi
Chỉ [G] thấy thu [E7] về lá vàng [Am] rơi.

The falling [Dm] leaves, [G] drift by my [C] window [F]
The autumn [G] leaves [E7] are red and [Am] gold
I see your [Dm] lips, [G] the summer [C] kisses [F]
The sunburn [G] hand [E7] I used to [Am] hold.

Since you [E7] went away the [Am] days grow long
And soon I'll [Dm] hear old [G] winter [C] song
I said I [G] miss you most of [E7] all, my [Am] darling
When [G] autumn [E7] leaves start to [Am] fall.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận